URUHUSHYA RWO GUTEMBERA MU BIHUGU BIGIZE UMURYANGO W’UBUKUNGU W’IBIYAGA BIGARI (AUTORISATION SPECIALE DE CIRCULATION)/CEPGL

 

ABAHABWA URU RUHUSHYA

Uru rwandiko rw’inzira ruhabwa umunyarwanda wese urushaka n’abanyamahanga bafite uruhushya rwo gutura mu Rwanda. Uru ruhushya rubemerera gutembera mu bihugu bigize umuryango w’ubukungu w’ibiyaga bigari (CEPGL).

AHO RUSABIRWA

Ku kicaro gikuru cy’ibiro by’ubuyobozi bukuru bw’abinjira n’abasohoka mu gihugu, no ku biro by’ubuyobozi bukuru bikorera mu turere tw’u Rwanda. kanda hano

IGIHE URU RUHUSHYA RUMARA

Uru ruhushya rugira agaciro k’umwaka umwe ku baturage b’ibihugu bigize uyu muryango, n’amezi atatu ku banyamahanga b’ibindi bihugu bafite uruhushya rwo gutura mu Rwanda.

KONGERA AGACIRO K’URU RUHUSHYA 

Uru ruhushya rwongerwa ku muntu wese ubisabye.

IKIGUZI 

Uru ruhushya rugurwa amadolari icumi (10$) cyangwa amafaranga afite agaciro k’ayo madolari.

AHO URU RWANDIKO RW’INZIRA RWEMERERWE GUKORESHWA 

Uru ruhushya rukoreshwa gusa mu bihugu bigize umuryangpo wa CEPGL (Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo). Ukoresha uru ruhushya ntiyemerewe kuguma muri kimwe muri ibi bihugu igihe kirenze ukwezi adasohotse.

IBISABWA KUGIRA NGO UHABWE URU RUHUSHYA 

a. Ku Banyarwanda 

*Ifoto imwe ngufi y’ibara ya vuba ifotorewe ku kintu cy’umweru igaragaza imisaya yombi. (Ifoto igomba komekwa ku rupapuro rwuzuzwa n’usaba akoresheje umuti wabugenewe akirinda kuyomekaho akoreshe utwuma). 

*Kuzuza urupapuro rusaba rwabugenewe: (kanda hano wuzuze urupapuro rwabugenewe)

*Fotokopi y’indangamuntu

*Gitansi y’amafaranga angana n’amadolari icumi (10 USD

*Icyemezo gitangwa n’ubuyobozi bw’akagari

b. Ku banyamahanga

*Amafoto abiri magufi y’ibara ya vuba afotorewe ku gitambaro cyangwa urukuta by’umweru (Ifoto igomba komekwa ku rupapuro rwuzuzwa n’usaba akoresheje umuti wabugenewe akirinda kuyomekaho akoreshe utwuma).

*Kuzuza urupapuro rwabugenewe (kanda hano)

*Fotokopi ya pasiporo

*Fotokopi y’uruhushya rwa gutura mu Rwanda rugifite agaciro

*Icyemezo cya police cy’uko nta byaha akurikiranyweho

*Gitansi y’amadolari 10$ cyangwa andi mafaranga yemewe akoreshwa afite agaciro k’ayo madolari icumi.

*Uru ruhushya rutangwa mu gihe cy’umunsi umwe (01)

ICYITONDERWA 

Umuntu usaba uru ruhushya niwe wiyizira ubwe.