I.    URWANDIKO RW’INZIRA RW’UTURIYE IMBIBE

Uturiye imbibi ahabwa urwandiko rw’inzira rumufasha mu bikorwa bya buri munsi akora yambuka umupaka hakurikijwe  amasezerano hagati y’u Rwanda n’ikindi gihugu, kimwe cyangwa byinshi bituranye na rwo kimwe n’imiryango yo mu karere

II.    KWINJIRA NO GUSOHOKA K’UMWANA

Umwana utarageza ku myaka cumi n’itandatu (16) y’amavuko ushaka kwinjira cyangwa gusohoka mu Rwanda, agomba kuzuza ibi bikurikira:

1° kuba nibura ari kumwe n'umwe mu babyeyi be, cyangwa undi wabiherewe 
ububasha n’ababyeyi be cyangwa umureberera;

2° icyemeza ko nibura umwe mu babyeyi be cyangwa umureberera yemeye kumuha uburenganzira bwo kugenda, (iki cyemezo kigomba kuba cyemejwe n’urwego rwa  Leta).

3° Igihe umwana atwawe n’Ikompanyi itwara abantu, iyo Kompanyi igomba kwemera inshingano zo gutwara uwo mwana.

III.     KWINJIZWA NO GUSOHORWA BY’UMURAMBO

Mbere yo kwinjizwa cyangwa gusohorwa by’umurambo, uwuherekeje yereka umukozi wo mu biro by’abinjira n’abasohoka icyemezo kigaragaza ko umuntu yapfuye. 

Umukozi wo mu biro b’abinjira n’abasohoka wo ku mupaka ashobora kugenzura umurambo mbere y’uko winjizwa cyangwa usohorwa.

Amasahay’akaziku mipaka
NoUmupakaUbwokoAmasaha y’akazi
1GatunaubutakaAmasaha 24
2CyanikaubutakaSaa kumi n’imwe z’igitondo kugeza saa mbili z’ijoro
3CornicheubutakaAmasaha 24
4Poids LourdsubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saakumi n’ebyiri z’umugoroba
5Rusizi IubutakaSaa kumi n’ebyiri zigitondo kugeza saa yine z’ijoro
6Rusizi IIubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
7BugaramaubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
8Akanyaru HautubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
9RusumuubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa yine z’ijoro
10KagitumbaubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa mbili z’ijoro
11Kigali International AirportIkirereAmasaha 24
12BuzibaubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
13RuhwaubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
14NshiliubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
15Kabuhangaubutakaubutaka Saa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba
16NembaubutakaSaa kumi z’igitondo kugeza saa yine z’ijoro
17Akanyaru BasubutakaSaa kumi n’ebyiri z’igitondo kugeza saa kumi n’ebyiri z’umugoroba